Сонета

Сонет жанрын өөредириниң методиказы

Сонет – шүлүк чогаалында эң-не нарын хевир болур. Сонет узун төөгүлүг. Ортаакы чүс чылдарда Сициялияга ол…
Хомушку Анчы Васильевич

Л. Чадамбаның чогаалдарында үлегер домак, чечен сөстерниң ажыглалы

Леонид Чадамба тыва литератураны үндезилешкеннерниң бирээзи. Ооң дугайында Улустуң чогаалчызы Монгуш Кенин-Лопсанның сөстери база ону бадыткап…
Меню