Новости

Үш харлыг кыс уруг

177
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Уруг үш харлап чорааш, бажын кыргытканда, даай-авазының бергени төрүүр өшкүзүнүң өң-чүзүнүн ыяк билип алыр.
Беш харлаан кыс уруунга авазы дыйтылаа хууң бээр. Ол уруг өнчүге алган өшкүзүн беш харлыындан эгелеп саап, ажыглай бээр.

Чеди харлаан кыс уруг өг иштин туужуур-биле аштап турар апаар.
Тос хар чеде берген уругга өшкү, хой, инек сагдырып өөредир.

Үш харлыг оол уруг

Оол үш харлап чорааш, даайының бергени кулунунуң өң-чүзүнүн ыяк билип алыр.

Беш харлаан оол уругга адазы кижи хүлбүс мойнаандан кылган сөдүргени берип каар. Беш харлыг оол сөдүргези-биле дезиг бызааны шалбалап өөренир.
Чеди харлаан оол адазынга эш апаар. Буга бажын дагаан черге чеди харлыг оглун адазы ушкарып чедире бээр.

Тываның улустуң чогаалчызы, төөгү эртемнериниң доктору М.Б.Кенин-Лопсанның “Тыва чаңчыл” деп номундан.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню