Новости

Өскүс өскеннер бажыңнар алган

1,512
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Өвүр кожууннуң төвү Хандагайтыда Дидим-оол аттыг кудумчуга бирээзинге-ле 2 аал чурттаар 2 бажыңны тудуп дооскан. Чаа бажыңнарның аас-кежиктиг ээлери – Байлак Ооржак, Виктория Манзыр, Хорагай Ховалыг, Чиңгис Куулар.

Өскүс уругларга чаа бажыңнарының дүлгүүрлерин кожууннуң болгаш Хандагайты сумузунуң удуртукчулары чаа бажыңнарның дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тывыскаш, алган бажыңнарын камныг эдилеп, улам чараш, чылыг-чырык кылдыр чаагайжыды тудуп, кожууннуң үлегерлиг өг-бүлелери болуп, буянныг эки чүүлдерни бүдүрерин күзээннер.

«Үнүп келир 2021 чылды чаа бажыңывыска өөм ээзи Чимит база ийи оглувус шупту маңаа уткуур бис. Эт-севивис бар, немей хөй эвес чүүлдер садар бис. Херимивис иштинге чунар-бажыңны база инек кажаазын тудуп алыр деп сүмелештивис. Мал азыраар күзеливис бар. Бодум Тываның күрүне университедин 2017 чылда доозуп, школа назыны четпээн уруглар-биле ажылдаар мергежилди чедип алган мен. Мээң-биле деңге чаа бажыңнарны алган кожаларым эки улус деп көрүп тур мен. Бирээзи мээң чаңгыс классчым Чиңгис болду.
Күрүнениң деткимчези дээш улуу-биле четтирдивис» – деп, Хорагай Ховалыг чугаалаан.

Чаа бажыңнарның ээлеринге болгаш оларның баштайгы аалчыларынга культура ажылдакчылары хөгжүмнүг байырны бараалгаткан.
Өскүс болгаш ада-иезиниң азыралы чок өскен уруглар эрге-байдалдыг хамаатыларны чуртталга бажыңы-биле хандырар программа ёзугаар республикага бо чылын ниитизи-биле 139 өг-бүлелерни бажың-биле хандырары планнаттынган турган.

Кожууннар аайы-биле санаар болза, Тес-Хем, Эрзин, Каа-Хем болгаш Кызыл кожууннарга (кожуун бүрүзүнге) – 8, Сүт-Хөл биле Бай-Тайга кожууннарга (кожуун бүрүзүнге) – 6, Өвүр, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Мөңгүн-Тайге, Барун-Хемчик кожууннарга (кожуун бүрүзүнге) – 4, Тожу биле Тере-Хөл кожууннарга (кожуун бүрүзүнге) 2 бажыңны бо чылын тудар ужурлуг.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню