Новости

10 дугаар школаның ада-иелеринге «Күзелдер картазы»/«Карта желаний» деп арт-кичээлди эрттирген

153
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг уругларның № 10 дугаар ниити билиг ортумак школазының педагог-психолог башкызы Кара-кыс Шактар-оол ада-иелерге (хоойлу езугаар төлээлерге) «Күзелдер картазы»/«Карта желаний» деп арт-тренинг кичээлин эрттирген.

Ук хемчег кижиниң бодунуң алыс шынныг күзелдерин бодап болгаш, оларның материалдыг делегейде илередиин билип алырынче, оларны херек кырында тудуп болурун база бодунуң амыдыралынга шупту чаа чүүлдерни хүлээп алырынче угланган. Бодунуң чуртталгазын курлавыр-биле долдуруп база эң-не кол чүүл – бодунуң күзелдерин болгаш сагыжын карак-биле хайгаараарын өөренири болуру.

Күзелдер коллажы – кижиниң шупту алыс күзелдерин көргүзүп, чуруп тайылбырлап турар каас-шиник тургузуг.

Тренинг кичээлге 5 ада-ие киришкен. Ооң түңнелинде педагог-психолог нерви-шыңган күжениишкинин болгаш тонузун чайладыр мергежилдерни эрттирген.

Тренингтиң киржикчилери улуг сонуургал-биле киржип, боттарының күзелдерин болгаш сагыжын идепкейлиг чуруп көргүзүп, аразында чугаалашкан. Тренинг эки болгаш найыралдыг байдалга эрткен.

По данным Минобразования РТ

Фото Минобразования РТ

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню