Новости

2022 чылдың январьдан сентябрьга чедир 4464 чаш төрүттүнген

227
folder_openНовости
commentКомментариев нет

ТР-ниң Кадык камгалал яамызы бо чылдың тос айында республикада демографтыг байдалды сайгарган илеткелди кылган. Сайыт Анатолий Югайның дыңнатканы-биле алырга, чыл эгезинден тура Тывада өзүп-төрүттүнер чорук эвээжээн, ол ышкаш өлүп-хораар чорук саны база кызырылган.

2022 чылдың январьдан сентябрьга чедир, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге, регионда 568 чаш эвээш төрүттүнген. Өлүп-хораар чоруктуң ниити көргүзүү 103 пунктуга кызырылган.

Отчеттуг үе иштинде Тывага 4464 чаш төрүттүнген, 1000 кижиге онааштыр өзүп-көвүдээриниң көргүзүү 17,9 хуу. Эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 12,3 хуу куду. Барыын-Хемчик, Тере-Хөл база Мөңгүн-Тайга кожууннарда өзүп-көвүдээри өскен.

Чыл эгезинден 2072 кижи чок болган, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 5,7 хуу куду, азы 1000 кижиге онааштыр 8,3 хуу кижи. Россияда 8 айда ол талазы-биле көргүзүг 13,4 хуу болган болза, Тывада оон 1,6 катап эки. Ындыг болзажок, республикада ажылдаар назы-харлыг кижилер аразында чок болганнарның саны Россияда ортумак көргүзүгден 15,7 хуу ажа берген.

Тывада кижилерниң чок болуп турарының кол чылдагааннары – хан-дамыр аарыгларындан (34,9 хуу), даштыкы чылдагааннардан (26,5 хуу), ыжык аарыгларындан (13 хуу), ижин-хырын органнарының аарыгларындан (7 хуу), тыныш органнарының аарыгларындан (5,36 хуу) база туберкулезтан (3,1 хуу). Даштыкы чылдагааннар ужун ажылдаар назы-харлыг кижилер хорап турар. Тере-Хөл, Тожу база Тес-Хем кожууннарда назы-харның ол бөлүүнге хамааржыр кижилерниң чок болуру көвүдээн.

Республикада өлүп-хораарының сан-чурагайын эвээжедери-биле, аарыгларны эрте илередир сорулгалыг чурттакчы чон ортузунга диспансеризацияны болгаш профилактиктиг шинчилгелерни чорудуп турарын Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң республикада боттандырган хөй санныг хемчеглериниң ачызында, чурттакчы чонга эмчи дузазының чедирилгези эки апарган.

ТМГ агентилелиниң медээзи

Чуруктар интернеттен алдынган

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню