Новости

Ачы-буян уламчылап турар

727
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тыва Республиканың Аграр лицей-интернадынга бүдүн комплект теннис столун ТР-ниң Дээди Хуралының даргазы Кан-оол Даваа аппарып берген. Ол дээрге “Чаңгыс демниг Россия” политиктиг партияның хөй-ниити хүлээп алыышкын черинге киирген чагыгларның күүселдези-дир. Лицейниң мурнундан өөрүп четтиргенин күш-культура башкызы Евгения Барахтаева илереткеш, спорттуң бо хевиринге өөреникчилер дыка ынак, чаа стол теннизинге чединген соонда оларның спортчу мергежили улам сайзыраар дээрзин @tmgnews17 дыңнаткан.

Уруглар спортунуң хевирлерин деткиири “Чаңгыс демниг Россия” партияның кол сорулгаларының бирээзи деп Кан-оол Даваа дыңнаткаш, Аграр лицейниң спортчуларынга теннис маргылдааларынга тиилелгелерни күзээн.

ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентиниң) депутаттары “Школаже чыгдынарынга дузалаш!” деп акцияга киржилгезин идепкейлиг уламчылап турар. Чаа өөредилге чылының баштайгы хүннеринде депутаттар боттарының соңгулда округтарынга барып, хөй ажы-төлдүг болгаш социал байдалы берге өг-бүлелерниң уругларынга өөредилге дериг-херекселдерин, школачы болгаш спортчу хептерни берген.

Дээди Хуралдың депутады Артур Чаш-оол Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг болгаш Чааты суурларга чедип, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң ажы-төлүнге планшеттерни сөңнээн. Өөредилгезинге кончуг чугула планшеттерни алган уруглар кызып өөренирин депутатка аазаан.

Сентябрь 13-те соңгулдалар мурнуу чарыында чон-биле харылзаазын улам сырыйжыткан депутаттар-биле чергелештир дузааргак кижилер болгаш организациялар база “Школаже чыгдынарынга дузалаш!” деп акцияга киржип турарлар.

Самагалдайның хөй ажы-төлдүг өг-бүлелериниң школачы уруг-дарыынга 30600 рубль акшага идик-хеп-биле хууда сайгарлакчы Анай-Хаак Артёмовна Доржу дузалаан.

Тес-Хем кожуунга ачы-буян акцияларының идепкейлиг киржикчизи Олеся Кыргыс Шуурмак сумузунуң школачыларынга өөредилге дериг-херекселдерин садып берген. Школаның өөреникчилери болгаш башкылары Олеся Пар-ооловнага ачы-дузазы дээш өөрүп четтиргенин сеткилиниң ханызындан илереткеннер.

Каа-Хем кожуунда Светлана Николаеваның “Акша” үүрмек кредит организациязы, Чеди-Хөл кожуунда хуу сайгарлыкчы Ч.К.Түлүш дээш өске-даа хамаатылар база организациялар “Школаже чыгдынарынга дузалаш!” деп акцияга киржирин уламчылап турары — берге үеде Тываның чонунуң демнииниң бир херечизи.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню