Новости

Амгы үениң күш-ажыл рыногунга ажыктыг, эргежок херек билиглерни шиңгээдип алыр

138
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тываның күрүне университеди күрүне албан хаакчыларынга немелде профессионал программаларны боттандырган өөредилге организацияларының даңзызынче кирген.

Университет-биле ТР-ниң Баштыңының Администрация база ТР-ниң Чазааның Аппарадының күрүне хамааты албаны база кадр курлавырының айтырыгларның талазы-биле департаментиниң кады ажылдажылгазының ачызында, республиканың күрүне органнарының специалистери Тываның күрүне университединиң баазазынга немелде өөредилгени эртип, амгы үениң күш-ажыл рыногунга ажыктыг, эргежок херек билиглерни шиңгээдип алырлар.

ТывКУ-нуң кадрларның профессионал эде белеткелин болгаш билиг-мергежилин бедидер институттуң специалистери өөредилге организациязын немелде профессионал программаларны боттандырар күрүне ачы-дуза күүседикчилериниң даңзызынче киирерде, улуг ажылды кылып чоруткан.

Институттуң директору, филология эртемнериниң кандидады, доцент Тайгана Назынчап, ам университет алганы өөредилге сертификаттарынга даянгаш, садыглаашкын чорудуун эрттирбейн, күрүне хамааты албан хаакчыларынга немелде профессионал өөредилгени чорудуп болур эргелиг деп тайылбырлаан.

Ону боттандырарда университет “Күрүне болгаш муниципалдыг садыглаашкыннарны башкарары”, “Өөредилге адырында тус чер бот-башкарылга органнарының ажыл-чорудулгазының эрге-хоойлу баазазы, угланыышкыннары болгаш практиказы”, “Күрүнениң национал политиказы база регион деңнелинде чоннар болгаш шажын чүдүлге аразында хамаарылгаларны таарыштырары”, “Делегей деңнелдиг протокол болгаш кросс-культурлуг коммуникациялар” болгаш өске-даа профессионал белеткелдиң болгаш билиг-мергежил бедидериниң чугула программаларын сүмелеп турар.

Оон аңгыда “Бижимел чугаа культуразы болгаш албан документилерин долдурарының дүрүмнери”, “Орус дыл – хоойлужудулга актыларының дылы”, “Ажыл-агыйжы тыва дыл” дээн ышкаш, күрүне албанының ажылының шупту адырларынга ажыктыг болгаш дыка херек филология угланыышкыннарлыг программалар бар.

ТМГ агентилелиниң медээзи

Фото ИА ТМГ

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню