Новости

Аваларга улуг белек

571
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Иелер хүнүнүң бүдүүзүнде Кызыл хоорайның солагай талакы дачаларынга херээженнер консультациязының байырлыг ажыдыышкыны болганын @tmgnews17 дыңнадып тур.

Республиканың Перинаталдыг төвүнүң салбыры кылдыр ажыттынган эмнелге бо неделяның эгезинде-ле ажылдап эгелээн. Кызыл хоорайның солагай талакы дачаларының чурттакчы чонунуң саны-даа, девискээри-даа чылдан чылче өзүп турар. Ынчангаш күрүне ында социал объектилерни – школалар, уруглар садтары база медицина албан черлерин тудуп эгелээн.

Республиканың Перинаталдыг төвүнүң улуг эмчизи Мочурга Бадарчы чаа ажыттынган херээженнер консультациязының ажыл-чорудулгазын тайылбырлаан: “Найысылалдың бо районунда 15 муң кижи чурттап турар, оларның 8800-зү херээженнер. Херээжен чонга база иштиг-сааттыг аваларга таарымчалыг байдалды тургузары-биле бо эмнелге черин ажытканывыс бо. Бо оран-саваның тудуун 2019 чылда эгелээш, үезинде дооскан. Чаа негелделерге дүгжүр, стандарт езугаар дериг-херекселдер-биле четчелеттинген. Ооң иштинде кардиотокография, стерограмма дээш өске-даа медицина техниказы, телефон, интернет харылзаазы, ол ышкаш изиг-соок суг, чылыдылга шуптузу бар”.

Херээженнер консультациязының байырлыг ажыдыышкынында ТР-ниң кадык камгалал сайыдының оралакчызы Алла Намдак байыр чедиргеш, улуг эмчи Мочурга Бадарчы-биле кызыл кожааны кескен.

Чаа ажыттынган херээженнер консультациязында 4 участокта 2 гинеколог, 2 акушер эмчилер херээжен чонну хүлээп, хүннүң ийи чартыында ээлчежип ажылдап эгелээн. Олар иштиг-сааттыг херээженнерге консультация чорудуп, гинекологтуг аарыгларны шинчип, эмнеп турар.

Хөй уругларның иези Азията Сандык 5 дугаар төлүн манап турар. Ол чаа эмнелгеге келгеш, эмчи хыналдазын эрттип алган. “Солагай талакы дачаларда, 5 дугаар автобус доктаар черде чурттап турар мен. Ооң мурнунда Кызылдың Чүлдүм кудумчузунда херээженнер консультациязынга эмчилеп турдум. Ам чаа эмнелге ажыттынып келгени эки-дир. Дача чурттакчыларынга школа, уруглар садтары, эмнелгелер тудуп берип, чазак-чагырга бисче ээ көрнүп турарынга өөрүп четтиргенимни илередир-дир мен” – деп ие өөрүшкүзүн илереткен.

Чаа ажыттынган херээженнер консультациязын уруглар эмнелгезиниң чанында тутканы ажы-төлдүг иелерге таарымчалыг байдалды тургузуп турар. Чаа ажыттынган эмнелге солагай талакы дачаларның херээженнеринге Иелер хүнү уткуштур езулуг улуг белек болган.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню