Новости

Авыралдың” тиилелгези

789
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Бай-Тайганың Тээлиде В.Д. Иргит аттыг «Авырал» немелде өөредилге төвү республикада билдингир өөредилге албан чери.

Төптү удуртуп чораан Виктор Иргиттиң эгелээшкиннери-биле бо төптүң башкылар коллективи болгаш аңаа өөренип кээп турган оолдар, уруглар хөй солун чүүлдерни кылган. Чижээлээрге, мультфильмнер тырттырарының уран-чечен аргаларын боттары шиңгээдип ап, тыва дылдыг элээн хөй биче хемчээлдиг мульфильмнерни тырттырган.

“Авырал” немелде өөредилге төвүнүң коллективи чедиишкиннериниң бедиктерин ам-даа кудулатпаан, харын-даа улам өрү көдүрүп чоруур. “Нацияның элитазы” деп бүгү-российжи социал-экономиктиг төлевилелдиң “Уругларга болгаш улуг кижилерге немелде өөредилге” деп шаңналынга “Авырал” база бедии-биле үнелеткен.

Бүдүрүлгелерниң бухгалтерия отчеттарының үндезининге Россияның федералдыг статистика албанының тургусканы көргүзүглерни бүгү делегейниң бухгалтерия стандарттары ёзугаар шилип тургаш, “Нацияның элитазы” деп бүгү-российжи социал-экономиктиг төлевилелдиң тиилекчилерин илередип үндүрген. Ооң түңнелдери-биле Россия Федерациязының 700000 немелде өөредилге албан черлериниң аразындан “Авырал” тиилекчилерниң бирээзи болган.

Бай-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Борбак-оол Салчак “Авырал” немелде өөредилге төвүнүң коллективинге чаа тиилелге-биле байыр чедирип, “Нацияның элитазы” деп бүгү-российжи социал-экономиктиг төлевилелдиң шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан. “Экономиканың лидери – 2020” деп национал сертификатты «Бизнес элита – 2020» алдын медаль-биле кады В.Д. Иргит аттыг «Авырал» немелде өөредилге төвүнге тывыскан.

Немелде өөредилге төвүн билдилиг удуртканы дээш “Ат-алдар” деп хүндүлел орденин төптүң директору Долаана Тойбу-Хаага, “Чылдың бухгалтери” хүндүлел демдээн кол бухгалтер Майя Дугун-оолга тывыскан.

“Нацияның элитазы” деп бүгү-российжи социал-экономиктиг төлевилелдиң тиилекчилери – төптүң директорунуң өөредилге талазы-биле оралакчызы Анна Хертек, кижизидилге ажылының талазы-биле оралакчызы Айлыкмаа Куулар, башкылар Сайлыкмаа Хертек, Шеңне Хертек, Даниил Делгер, Аңнаар-оол Күжүгет, төптүң техниктиг ажылдакчы Валентина Хомушку олар “Күш-ажылчы чедиишкиннер дээш” деп хүндүлел медальга төлептиг болган.

В.Д. Иргит аттыг «Авырал» немелде өөредилге төвү 2017 чылда Россияның чүс тергиин школаларының, 2019 чылда Россияның чүс тергиин немелде өөредилге черлериниң санынче кирген.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню