Новости

«Башкы» байыр чедирген

1,040
folder_openНовости
commentКомментариев нет

✍🏻 «Башкы» сеткүүлдүң редакциязы республиканың бүгү башкыларынга профессионал байырлалы-биле байыр чедирип турар дээрзин @tmgnews17 дыңнадып тур.

«Башкы» — башкыларга, эртемденнерге, өөреникчилерге база ада-иелерге үндүрүп турар республикада чаңгыс-ла сеткүүл. Ол 1993 чылдың январь айдан тура орус, тыва дылдарда, чылда 4 катап үнүп турар.

Сеткүүлден уруглар садтарынга, ниити билиг школаларынга, эге болгаш ортумак школаларга база өске-даа өөрелилге албан черлеринге хамаарышкан айтырыгларны, материалдарны номчуп болур. Ол ышкаш ында кичээлдер, өөредилгеден дашкаар хемчеглер спенарийлери, өөредилге болгаш кижизидилгениң чаа аргаларын, програмаларны чырыдып турар.

Сеткүүлдүң арыннарында Тываның төөгүзүнге, географиязынга хамаарышкан чүүлдерни номчуп, таныжып болур. Ынчангаш «Башкы» сеткүүл республиканың географиязын, төөгүзүн, этнографиязын сонуургап, шинчилеп турар кижилерге дыка ажык-дузалыг.

Редакцияның коллективи башкыларга болгаш өөредилге адырының ажылдакчыларынга быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, чедиишкиннерни база чымыштыг ажыл-ижи болгаш өөреникчилери чүгле өөрүшкүнү сөңнеп чоруурун күзээн.

«Башкы» сеткүүлдүң социал четкилерде арыннарынга коллегаларынга, эш-өөрүнге, чоок кижилеринге байыр чедириишкиннерин чырыдып болурун, ол ышкаш сеткүүлдүң арыннарынга эш-өөрүн киирип алырын сүмелеп турар.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем база Культура, Спорт яамыларынга хамааржыр өөредилге албан черлери шупту «Башкы» сеткүүлүн чагыдып алырын редакцияның коллективи сүмелеп турар.

Медээлер «ТуваМедиаГрупп» ИА

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню