Новости

“Башкы” сеткүүл электроннуг хевирге үнген

161
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Үе-шагның хɵгжүлдезиниң аайы-биле Национал школа хөгжүдер институт башкыларның ажыл-чорудулгазының дугайында материалдарны хөйү-биле парлап, оларның аразында арга-дуржулга солчур эртем-методиктиг “Башкы” деп сеткүүлдү электроннуг хевирге үндүрген. Ону дараазында шөлүлгеже базыпкаш, номчуп ап болур http://irnsh.ru/2022/12/21/nauchno-metodicheskiy-zhur..

Сеткүүлдү электроннуг хевирже киириптерге, номчукчуга эптиг байдал тургустунуп келир. Чижээлээрге, херек материалды каяа-даа, ажылынга азы бажыңынга-даа Институттуң сайтызынче киргеш, номчуп алыр аргалыг.

«Башкы» — башкыларга, эртемденнерге, өөреникчилерге база ада-иелерге үндүрүп турар республикада чаңгыс-ла эртем-методиктиг сеткүүл. Ол 1993 чылдың январь айдан тура, орус болгаш тыва дылдарда чылда 4 катап үнүп турар.
Сеткүүлден уруглар садтарынга, эге болгаш ортумак школаларга база өске-даа өөрелилге албан черлеринге хамаарышкан материалдарны номчуп болур. Ол ышкаш ында кичээлдер планнарын, өөредилгеден дашкаар хемчеглерниң сценарийлерин, өөредилге болгаш кижизидилгениң чаа аргаларын, програмаларны чырыдып турар.
Ооң арыннарында Тываның төөгүзүнге, географиязынга, этнографиязынга хамаарышкан чүүлдерни база номчуп болур.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню