Новости

«Башкы» сеткүүл электроннуг хевирин ажылдаткан

209
folder_openНовости
commentКомментариев нет

✍🏻Тываның национал школа хөгжүдер институду “Башкы” сеткүүлдүң электроннуг хевирде бирги үндүрүлгезин үндүргенин дыңнаткан.
«Башкы» – Тываның башкылар ниитижелгезинде эртем-нептерелдиг болгаш методиктиг сеткүүл деп билдингир. Республиканың башкыларынга база эртем ниитилелинге башкылаашкынның арга-дуржулгазын база педагогиктиг чаартылгаларны нептереткен регионда чаңгыс үндүрүлге болур.

Уруглар садында, ниити билиг школазында, аңгы-аңгы хевирниң болгаш угланыышкынның өөредилге албан черлеринде өөредилге болгаш кижизидилге айтырыгларынга харыыларны үндүрүлгеден тып ап болур.
Өөредилгеде национал-регион талазында айтырыглар улуг черни ээлээн. Тываның төөгүзү, географиязы, дыл болгаш чогаалындан материалдар, этнографтыг, этнопсихологтуг, этнопедагогиктиг уткалыг статьялар парлаттынып турар.

Бо чылдан эгелеп сеткүүлдүң тургузукчузу Тываның Өөредилге яамызы, а үндүрүкчүзү — Национал школа хөгжүдер институт болуп турарын сагындыраал. Редакция коллегиязында арга-дуржулгалыг башкылар, өөредилгениң хоочуннары база эртемденнер үндүрүлгениң иштики утка-шынарын сайзыраңгайжыдар, чаа, онза чугула өөредилге рубрикаларын ажыдар дээш ажылдап турарлар.

Тыва база орус дылдарда капсырылгаларлыг сеткүүл чылда дөрт катап үнер, ам электроннуг хевирге база тараар.

2023 чылда үнер сеткүүлдүң бирги дугаарын чыып эгелээн. «Башкы» сеткүүлү республиканың өөредилге черлериниң башкыларындан, кижизидикчи башкыларындан, өөреникчилер болгаш студентилерден авторларны кады ажылдажылгаже чалап турар.
Сеткүүл «Эртем», «Методика», «Школа назы четпээн өөредилге», «Немелде өөредилге», «Школа өөредилгези», «Өөредилге организациязын таныштырып тур бис» дээш, өске-даа рубрикаларга орус болгаш тыва дылдарда материалдарны хүлээр.

Редакцияның bashkyir@mail.ru электроннуг почтазынче сөзүглелдерни чорудуп болур. А Национал школа хөгжүдер институттуң даразында албан езузунуң сайтызындан сеткүүлдүң электроннуг үндүрүлгезин көрүп болур: http://irnsh.ru/2022/12/21/nauchno-metodicheskiy-zhur.

#Тываныңчазаа #Өөредилгеяамызы #Националшколахөгжүдеринститут #ТМГМедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню