Новости

Башкылар чыыжынга уткуштур

169
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Айыткалында 2023 чылда республиканың башкылар аразынга чыыш болурунуң дугайында дыңнаткан. Аңаа хамаарыштыр тыва дыл болгаш чогаал башкыларының бодалдарын “Шын” солуннуң номчукчуларынга таныштырар-дыр бис.

Сайлык Олчат-оол – Ак-Довурак хоорайның даг техникумунда тыва дыл болгаш чогаал башкызы. Ол ук өөредилге черинде 7 чыл дургузунда тыва дыл болгаш чогаал эртемин 348 сургуулга өөредип турар:

– Республиканың башкылар чыыжындан ортумак профессионал өөредилге черинге ажыглаар чаа-чаа методиктиг аргаларның үүжезин чыып, өөредилгениң болгаш эртем-билигниң делгемин чаа көрүш-биле билип, бодумга чедиишкинниң оруунче кокпа орукту, сонуургалды оттуруп алыр деп бүзүрээр-дир мен.

Солангы Лопсан, Кызылдың 12 дугаар ортумак школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы:

– Башкы болгаш дагдыныкчының чылында Тываның башкылар чыыжының болуп эртер деп турары – база бир онзагай төөгүлүг болуушкун. Тыва дыл болгаш чогаал эртеминиң эрге-байдалын, башкылаашкынның шынарын бедидеринче база төрээн тыва дылывысты кадагалап арттырарынче угланган чидиг айтырыгларны көдүрүп, хөй-ниитиниң кичээнгейин хаара тыртар боор деп бүзүредим.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню