Новости

Башкының сөзү дөстүг

233
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Татьяна Санчаа – салгал дамчаан башкы. Ол аныяк-өскенниң өөредилге-кижиздилгезинче бүгү амыдыралын сөңнээн. Хоочун башкы хөй чылдарда уругларны патриотчу чорукка, төрээн чуртунга ынакшылды, чурттуң төөгүзүнге өөредип келген. Бо удаада ол база кыдыынга артпаан.

«Бо үеде Европаның чурттакчылары Россияже оон-моон халдаашкынны шын эвес деп көрбейн турарының чылдагааны Европа чурттарында Ада-чурттуң Улуг дайынының херечилери барык артпааны болур. Олар турган болза, бистиң чуртувуска удур агрессия чүге чедирип болур деп чүвени тодаргайы-биле тайылбырлаар турган.
Мээң ачам, Оюн Алдын-оол, Тываның эки турачыларының бирээзи турган. Ол Украинаның чурттакчыларын фашистерден хостап, тайбың чуртталга дээш дайылдажып чораан.
Бистиң аныяк-өскенивис чурттуң кырында тургустунуп келген айыыл-халапты чедир билбейн турары база хомуданчыг-дыр. Чүге дизе бир эвес бөгүн бис боттарывысты камгалавас болзувусса, ылаңгыя аныяктар, дайынның айыыл-халавынга таваржып, бир дугаарында олар дайын-чаага киржир апаар болгай» — деп, ол бодунуң блогунда бижээн.

Хүндүлүг аныяктар, бистиң хоочуннарывыс, кырган ада-иелеривис амыдыралының узун оруунда төрээн чуртунуң мурнунга төлептиг бараан бооп чораан. Оларның изин соора баспазы күзенчиг.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню