Новости

Белек – фортепиано

736
folder_openНовости
commentКомментариев нет

 Кызыл кожууннуң Кур-Чер суурнуң уругларның уран чүүл школазының өөреникчилеринге хөгжүм херексели «Элегия» фортепианону школаның баштайгы директору Мөңге-Баир Моңгуштуң төрелдери белекке садып берген. Ачы-буянныг үүлени Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Мөңге-Баир Доржуевичниң дуңмазы, Зоя Монгуш төрелдериниң мурнундан фортепианону чедирип берген.

Кур-Черниң уругларның уран чүүл школазы Тывага көдээ черге бир дугаар ажыттынган өөредилге чери. 1976 чылда ажыттынган школаның директорунга салым-чаяанныг хөгжүмчү Мөңге-Баир Моңгушту томуйлаан. Ооң удуртулгазы-биле школаның коллективи хөй чылдар дургузунда уран чүүлге көскүзү-биле шылгараан. 1980-2000 чылдарда Тываның уругларның уран чүүл школаларының аразында эң эки өөредилге чери деп бедии-биле үнеледип турган.

Школаның материал-техниктиг баазазын быжыглаарынга болгаш хөгжүдеринге Мөңге-Баир Доржуевич улуг күжениишкинни үндүрүп турган. Ооң ачызында Шамбалыг суурга школаның салбыры ажыттынган.

Мөңге-Баир Доржуевич кижилерни уран чүүлге болгаш башкы ажылынга хаара тудуп шыдаар чүгле билдилиг удуртукчу эвес, кайгамчыктыг салым-чаяанныг хөгжүмчү чораан. Онзагай талантылыг уругларны эскерип, оларның салым-чаяанын улам сайзырадып, билдингир хөгжүмчүлер болгаш музыка башкылары кылдыр өөредип өстүрген. Ооң өөреникчилери Мөңге-Баир Доржуевичиге өөрүп четтиргенин илередип чоруурлар.

Көдээ оолдарның Тывада чүгле чаңгыс үрер хөгжүм оркестрин Мөңге-Баир Моңгуш тургускан. Кур-Черниң уругларның уран чүүл школазының оолдарының үрер хөгжүм оркестриниң концертин көөр, ооң күүселдезинге аялгаларны дыңнаар дээш, бүгү Тывадан аалчылар чыглып кээп турган. Бо оркестр республика чергелиг көрүлделерниң болгаш фестивальдарның чаңгыс удаа эвес лауреады болган.

Кызыл кожууннуң Төлээлекчилер хуралының шиитпири-биле Кур-Черниң уругларның уран чүүл школазынга Мөңге-Баир Моңгуштуң адын 2019 чылда тывыскан.

Медээлер «ТуваМедиаГрупп» ИА

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню