Новости

Кадеттер Билиглер хүнүн байырлаан

752
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Кызылдың Президентиниң кадеттер училищези өске школалар-биле бир дөмей сентябрь 1-ниң, Билиглер хүнүнүң, байырлыг чыскаалын эрттирген. Амгы берге үени барымдаалааш, чыскаалга доозукчу класстар болгаш бо чылын чаа кирген 5-ки классчы оолдар, 8-ки классчы уруглар киришкеннер.
Келир үениң камгалакчыларынга аразында эп-найыралдыг болурун, бот-боттарынга дузалажып, эки өөренирин училищениң удуртулгазындан аңгыда, бо чылгы доозукчу акы-угбалары база чагыг-сүмезин берген. Кадеттер чүгле шеригжи кадыг-шириин эвес шупту чүвеге дескизин бадыткап, чыылганнарга танцы-самын, боттарының чогаадып алган ырызын бараалгаттылар.
Байырлыг чыскаал ак-көк дээрже хейлиг шарларны ужудуп үндүрери-биле доозулган. Шар ужударда, чаңчыл езугаар уруг бүрүзү күзелин бодап алган. Кадетчилерниң күзели чуртунга төлептиг даянгыыш болуру, эки өөренири болбайн канчаар

.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню