Новости

Чаа ном байырлалы

730
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Республикада болгаш Бии-Хем кожуунда ат-сураа эки билдингир, хүндүткелдиг, культура ажылының хоочуну, тус черниң төөгүчүзү Татьяна Верещагинаның “Ол оруктарны уттуп болбас” («Нам дороги эти забывать нельзя») деп ному чырыкче үнген. Чаа номнуң таныжылга байырлалы дүүн, ноябрь 12-де, Туран хоорайның Марк Оюн аттыг культура болгаш дыштанылга төвүнге болган.

Бии-Хем кожууннуң хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген ат-алдарлыг кижилерниң дугайында номну Татьяна Евгеньевна бижип турар деп тус черниң чону билир болгаш, чаа номнуң кажан парлаттынып үнүп кээрин четтикпейн манап турганнар. Ынчангаш “Ол оруктарны уттуп болбас” деп номнуң таныжылга байырлалынга өөрүшкү-биле келгеннер. Чаа номнуң байырлалынче ооң маадырлары Г.П. Хомутов, Д.А.Хүрен-оол, Ф.Ф.Доронина (Гредюшкина), Г.Н.Сидорова (Доронина) дээш өскелерниң-даа ажы-төлүн болгаш уйнуктарын чалаан.

Номну бижииринге белеткенип, ооң маадырларын билир кижилер болгаш төрелдери-биле ужуражып, материалдарны канчаар чыып турганының дугайында автор чыылганнарга дыка солун кылдыр чугаалап берген.

База бир чаа номунуң чырыкче үнгени-биле холбаштыр Татьяна Евгеньевнага Бии-Хем кожууннуң чагырыкчызы К.К. Монгуштуң байырын чагырганың төлээзи Е.Б.Белекпен дамчыткан. Ында төөгүчү болгаш чогаалчы ажылынга чедиишкиннерни күзээн, Тыва Республиканың болгаш ооң кижилериниң эрткен оруун шинчилеп, оларның дугайында номнарны салгалдарга арттырып каап чорууру дээш өөрүп четтиргенин илереткен.

Чаа ном байырлалынга сөс алган кижи бүрүзү республиканың болгаш Бии-Хем кожууннуң эрткен үезин шинчилеп, номнарынга төөгүп каанын демдеглеп, ол ажылын ам-даа уламчылаарын Татьяна Верещагинага чагып турганнар.

Чаа номнуң байырлалы Марк Оюн аттыг культура болгаш дыштанылга төвүнүң бот-тывынгыр уран чүүл коллективиниң төрээн чериниң дугайында ыры-шоору-биле доозулган.

Тыва Арат Республиканың тургузукчуларының бирээзи Иннокентий Сафьяновтуң дугайында «Эккендей», Бии-Хем кожууннуң төөгүзү болгаш кижилериниң дугайында «Туран”, “Күрүне ужур-дузалыг херек” («Дело государственной важности»), “Ол шупту музей-дир” («И это все музей») деп номнарны база Татьяна Верещагина бижээн.

Ол 1981 чылдан бээр Туран хоорайда чурт-шинчилел музейиниң директору. Тываның болгаш Бии-Хем кожууннуң төөгүзүн шинчилээр талазы-биле улуг ажылды чорудуп турар.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню