Новости

Чогаалчы-биле ужуражылга

929
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тываныӊ күрүне университединиӊ литературлуг музейиниӊ эргелекчизи Мария Амын-ооловна Күжүгет А. С. Пушкин аттыг Национал библиотекага «Бүрү болгаш мен» деп чыынды чогаалдарыныӊ номун белекке берген.

Чыындыда ооӊ мурнунда чырыкче үнмээн «Өре», «Ожук чугаалары» болгаш очулдурган Д. Лондоннуӊ «Киш дугайында тоолчургу чугаалары», В. Голявкинниӊ «Арын-нүүр» болгаш оон-даа өске чогаалдары кирген.

Чогаалчы юбилейлиг чылында номчукчуларга улуг белек кылганынга өөрүп четтиргенивисти илередип, каӊ-кадыкшылды күзевишаан, чогаадыкчы ажыл-ижинге чедиишкиннерни йөрээдивис!

Пушкин аттыг национал библиотеканын медээзи

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню