Новости

Далайга – дамды дуза

959
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Чеди-Хөл кожууннуң төвү Хову-Аксы суурда социал дуза төвүнүң ажылдакчылары элээн улуг шөлге картофельди чылдың-на тарып олуртуп турарлар. Ону суггарары, бок үнүштерден аштаары, довураан бедидери төптүң ажылдакчыларының чайгы үеде база бир белен эвес ажылдарының бирээзи.
Күзүн ол картофельдиң дүжүдүн ажаап ап, аңмаарга шыгжап каарлар. Амыдыралдың кандыг бир бергелеринге таварышкаш, социал дуза төвүнге түр үеде чурттаан кижилерни ашкарып-чемгереринге ол картофельди ажыглап турар.
Бо чылын база социал дуза төвүнүң ажылдакчылары картофельди тараан. Бо ажылга элээди уруглар, волонтерлар Тамила биле Алена Моңгуштар эки туразы-биле киришкеннер. Тыва улустуң үлегер чугаазында “Далайга – дамды дуза” дээн болгай. Оларның кызымаккай ажылы, боттарының шаа-биле дузазы дээш Хову-Аксы суурнуң социал дуза төвүнүң ажылдакчылары улуу-биле өөрүп четтиргенин илередип, эрес-кежээ уругларны мактааннар.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню