Новости

Экологтуг диктант

711
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Россияның 85 регионнарынга чаңгыс угда экологтуг диктантыны эрттирерин @tmgnews17 дыңнадып тур.

Экологтуг диктантыны бо чылдың ноябрь 15-16 хүннеринде Бокту катап болбаазырадыр (рециклинг) бүгү делегей хүнүнге тураскаадып эрттирер. Ол диктант российжилерниң экологтуг билии болгаш культуразын бедидер база ону нептередиринге дузалаар.

Аңаа сая ажыг школачылар болгаш студентилер, улуг үлетпүр бүдүрүлгелериниң, корпорацияларның специалистери, бойдус камгалалының эксперттери, ол ышкаш күрүне болгаш муниципалдыг албан черлериниң ажылдакчылары киржир.

Бодунуң экологтуг билиин оффлайн азы онлайн арга-биле база хынап болур. Даштыкы чурттарда чурттап турар кижилерге ekodiktant.info. домен таварыштыр кирер арга бар.

Портал 2020 чылдың октябрьның бирги чартыында ажылдап эгелээр. Ол сайтыга Экондиктантыга белеткенип алырынга дузалаар чырыдыышкынныг видео-кичээлдерни бараалгадыр.

Экологтуг диктантыга киришкен кижилер алган баллдарының аайы-биле киржикчиниң азы тиилекчиниң сертификаттарын алыр. Бодунуң түңнелдерин порталдан билип ап болур. Диктантының тиилекчилеринге база организастыг ажылдарга киришкен волонтерларга өөредилгеге ажыктыг өртектиг белектерни тыпсыр

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню