Новости

Элээди шыдыраа ойнакчыларының чедиишкиннери

1,052
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Октябрь 31-ден ноябрь 8-ке чедир Барнаул болгаш Новокузнецкиге шыдыраага школачылар аразынга Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш маргылдаалар болганын @tmgnews17 дыңнадып тур. Аңаа Тывадан делегация база киришкен. Назы-хар аайы-биле шупту бөлүктерге тыва шыдыраажылар боттарының туруштуун көргүскеш база Россияның бирги чери дээш, келир чылдың апрельде Сочи хоорайга болуп эртер маргылдааже путевкага төлептиин бадыткааннар.

Новокузнецк хоорайың “Ашмарино”деп спортчу-кадыкшыдылга төвүнге болуп эрткен маргылдааның түңнелдери-биле 13 харга чедир кыс уруглар аразынга Арина Иргит тиилекчи болган, а 11 харга чедир кыс уруглар аразынга хүлерни Анастасия Ооржак чаалап алган.

2019 чылда Сибирь федералдыг округтуң маргылдаазының түңнелдери-биле Россияның дээди лигазынче маргылдаага путевканы Виктория Намай алган (Новосибирск хоорайны төлээлээн), а 2020 чылдың түңнелдери-биле ындыг эргени хары угда 5 бичии шыдыраажылар чаалап алганнар. Ол дээрге 11 харга чедир кыс уруглар аразынга хүлерни Анастасия Ооржак, Арина Иргит – 13 харга чедир, Саюди Оюн- 15 харга чедир, Шуру Ондар –17 харга чедир, Кежик Монгуш – 17 харга чедир тиилекчилер болганнар. Олар Россияның бирги чери дээш Аквалоога дээди лигага чылдың болур шыдыраа маргылдаазынга бистиң республикавысты төлээлээр хүндүлүг эргени чаалап алганнар.

Тываның тергиин шыдыраажыларының чурттаар черин болгаш аъш-чемин Россияның спорт яамызы хандырып бээр. Бо турнир пандемия уругларның күжүн суларадып шыдаваанын көргүзүп турар, харын-даа тура-соруун мөөңнээш, билир чүүлдерин катаптап ап база чаа күш-биле боттарын көргүзеринге идиг болган.

Мурнунда үелерде ол хире хөй уруглар хары угда кажан-даа Россияның бирги чери дээш маргылдааже халас путевкалар чаалап албайн турган. Уругларның тренер башкызы – Кызыл хоорайда уругларның немелде билиг төвүнүң шыдыраа бөлгүмүнүң башкызы Сергей Тулуштуң чедиишкинин демдеглевес арга чок, ол эрге-хоойлу камгалаар органнарның ажылдакчыларының аразынга шыдыраа талазы-биле чаңгыс эвес катап чемпион.

А.Карповтуң 13-кү делегей чемпионадының шаңналы дээш оюнга Сибирь федералдыг округтуң чемпиону, спорт мастеринге кандидат, 7 чыл дургузунда регионалдыг, бүгү россияның, делегей чергелиг турнирлерге болгаш фестивальдарга хөй тиилекчилерни өөредип, белеткээн база уругларга бичиизинден тура салдынган сорулганы боду, кызымаа-биле чедип алырынга кижизидип чоруур, оон ажыл-ижиниң туңнелдери өөреникчилеринге бедик чедиишкиннер чедип алыр арганы берип чоруур.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню