Новости

Хоочуннарын черле утпас

1,039
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Орус культура төвүнге Тываның Журналистер эвилели хоочун журналистерге “Профессионал ниитилел мурнунга ачы-хавыяазы” хөрек демдектерин, “Россияның журналистер эвилелиниң 100 чылы” медальдарны база Россияның Журналистер эвилелиниң (РЖЭ) хүндүлел бижиктерин байырлыг байдалга тывыскан дээрзин @tmgnews17 дыңнадып тур.

Ол ышкаш “Тыва – дириг езу-чаңчылдарның чурту: мээң дылым – сээң өңнүүң” темалыг “Чонар-даш бийир-2019” мөөрейниң тиилекчилерин шаңнап-мактаан.

Шаңнал-макталдар тыпсып тура, 2020 чылдың март 20-де Россияның журналистер эвилелинче кирген аныяк салгалга кежигүннүң билеттерин тывыскан.

Россияның журналистер эвилели боттарының тыва хоочуннарын черле утпас. Журналистер эвилелинге шынчы бердинген, совет үеде дадыкан хоочуннарынга хүндүткелди болгаш сагыш салыышкынны үргүлчү көргүзүп чоруур. Кара-Күске Чоодунуң РЖЭ-ге кежигүн стажы – 52 чыл. Ооң соон дарый Монгуш Байыр-оолдуң стажы бир-ле чыл бичии. А назын талазы-биле эң-не улуг хоочун – Александр Натпит-оол. Ол бо чылдың июль айда 86 хар харлаан.

“Профессионал ниитилел мурнунга ачы-хавыяазы” хөрек демдектеринге 1968 чылдан тура Россияның Журналистер эвилелиниң кежигүнү, “Тываның аныяктары”, “Шын”, “Улуг-Хем” солуннарның хоочуну Кара-Күске Чооду, 1969 чылдан тура РЖЭ кежигүнү, “Тываның аныяктары”, “Шын” солуннарның база тыва телевидениениң хоочуну Монгуш Байыр-оол төлептиг болганнар.

“Россияның журналистер эвилелиниң 100 чылы” медальдарны “Улуг-Хем” солуннуң хоочуну Александр Натпит-оолга (1986 чылдан РЖЭ кежигүнү), “Тувинская правда” солуннуң хоочуну Иван Расеникке (1976 чылдан РЖЭ кежигүнү), тыва радионуң хоочуну Светлана Данзын-оолга (1977 чылдан РЖЭ кежигүнү), “Тувинская правда” солуннуң хоочуну Василий Кривдикке (1981 чылдан РЖЭ кежигүнү) , “Тываның аныяктары”, “Шын” солуннарның хоочуну Светлана Монгушка (1984 чылдан РЖЭ кежигүнү), тыва телевидениениң хоочуннары Михаил Норбуга (2020 чылдан РЖЭ кежигүнү) база Светлана Саган-оолга (1997 чылдан РЖЭ кежигүнү) тывыскан.

Тыва телевидениениң хоочуну Татьяна Ооржак,”Деткимче – Содействие” база Таңды кожууннуң “Знамя Ленина” солуннарның хоочуну Августа Переляева Россияның Журналистер эвилелиниң хүндүлел бижиктерин алганнар.

Дараазында Тываның Журналистер эвилелиниң чыл санында эрттирип турар “Чонар-даш бийир” мөөрейиниң тиилекчилерин шаңнап-мактаан.

“Чонар-даш бийир” мөөрейниң лауреаттары: Константин Куцевалов (“Тыва” КТРК-га үнген “Шажынчы Тываның православ хүрээлери” деп телесюжеттери болгаш Артыш Санчы эмчи биле ооң пациентизи Павел Пономарев дугайында “Кижи эмчизи” деп чүүл), Шончалай Ховалыг (“Шын”, “Тувинская правда” солуннарга орус, тыва дылдарга үнген “Мээң дылым – сээң өңнүүң” деп бөлүк репортажтар), Герана Суур-оол (“Тува-24” телеканалга делегей чергелиг дириг хөгжүм болгаш сүзүглелдиң “Үстүү-Хүрээ” ХХ юбилейлиг фестивалындан телерепортажтар).

Мөөрейниң дипломантылары: Татьяна Верещагина, Юрий Дарбаа, Зоя Донгак, Айдың Лопсан, Карина Монгуш, Алдынай Тюлюш, Надежда Шулуу-Маадыр.

Тиилекчилерге дипломнар болгаш тыва даш чонукчузунуң сиилбип кылган “Чонар-даш бийирин” база өртектиг белектерни тывыскан.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню