Новости

Кызыл-Дагда чурагайлыг өөредилге

909
folder_openНовости
commentКомментариев нет
Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг ортумак школазында «Чурагайлыг өөредилге хүрээлели» деп төлевилел-биле ийи кабинетти негелделерге дүүштүр дерээн.

Школачыларның эң-не сонуургаар чүүлү — сенсорлуг панель. Ол ышкаш школада wi-fi коштунганы өөреникчилерге-даа, башкыларга-даа кичээлдээринге таарымчалыг. Соталыг телефоннарынга коштунуп алгаш, кичээл үезинде ажылдаар арга бар. Кайы-даа кичээлде хереглээн материалдарын тып алгаш, ону ниити сайгарып көрүп болур эптиг байдал тургустунган.

Ол кабинеттерде ниитизи-биле 50 нетбуктар, планшеттер бар. Ол планшеттер болгаш нетбуктарда шупту класстарның эртемнер аайы-биле өөредилге номнарының электроннуг хевирлерин киирген, өөреникчилер ону ажыткаш, ажылдап кириптер. Ол кабинеттиң эргелекчизи Раиса Хертек, информатика башкызы Чайзат Саая. Башкылар бо хүннерде бот-аңгылаашкында турар 9-ку классчылар-биле онлайн-кичээлдерни эрттирип турар.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню