Новости

«Мээң тергиин кичээлим»/ «Мой лучший урок» деп Бүгү Россия мөөрейиниң республика чадазы

141
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тыва Республиканың Аграрлыг лицей-интернадының баазазынга 9 чыл дургузунда «Мээң тергиин кичээлим» деп Бүгү Россияның мөөрейин эрттирип турар. Бо удаада база республиканың гуманитарлыг эртемнер башкыларынга, ниитизи-биле республиканың 51 башкызы киришкен.

А мөөрейниң эртип турар шупту үелеринде 400 ажыг башкы киришкен. Ук лицей 2013 чылдан тура, Менделеевтиң салгалалының ачы-дуза фонудузунуң регионалдыг төлээ чери болуп турар. Ооң күүсекчи директору Россияның алдарлыг башкызы, педагогика эртемнериниң кандидады Евгений Евгеньевич Шестернинов.

Мөөрейниң жюри кежигүннери шыңгыы – филология, төөгү, педагогика эртемнериниң кандидаттары, РФ-тиң өөредилге адырының хүндүлүг ажылдакчылары, аңгы-аңгы чылдарның «Мээң тергиин кичээлим» деп Бүгү Россияның профессионал арга-мергежилиниң мөөрейиниң тиилекчилери болгаш призерлары.

«Бо хүнде республиканың удуртулгазы өөредилениң шынарын бедидеринче онза кичээнгейни угландырып турар. Келир чылды Педагог-дагдыныкчы чылын чарлааны анаа эвес. Ынчангаш Агролицейде Тываның өөредилге тергииннери чыглып келгени өөрүнчүг. Бо лицей онза, ында амыдырал шапкыны-биле чоруп турар, кезээде бир-ле солун чүүлдер болуп турар» — деп, Тываның өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Ирина Биче-оол онзалап демдеглээн.

Кызыл, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Бай-Тайга, Сүт-Хөл, Каа-Хем, Бии-Хем, Тожу кожууннарның база Ак-Довурак биле Кызыл хоорайларның школаларының киржикчилери идепкейлии-биле орус дыл болгаш литература, төрээн дыл болгаш литература, төөгү, обществознание болгаш эрге-хоойлу, даштыкы дылдар башкыларының секцияларынга киришкен.

Жюри кежигүннериниң бодалы-биле, филологтар мөөрейге бедик деңнелдиг кичээлдерни бараалгаткан. Олар өөредилгениң амгы шагның аргаларын, хевирлерин көргүзүп, өөредилгениң чаа методикаларын болгаш технологияларын, өөреникчилерниң чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын организастаарын база информация технологияларының аргаларын база хевирлерин ажыглаарын бараалгадып көргүскен.

Республика  чергелиг мөөрейниң тиилекчилери боттарының арга-мергежилин Москва хоорайга «Мээң тергиин кичээлим» деп Бүгү Россия мөөрейиниң түңнел чадазынга бараалгадыр.

По данным Минобразования РТ
Фото Минобразования РТ

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню