Новости

Регионнуң ие капиталын 138 өг-бүле ажыглаан

1,354
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Регионнуң ие каптилалын алырының дугайында билдириишкиннерин 213 өг-бүлелер декабрь 18-тиң хүнүнге чедир кииргенин ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы @tmgnews17 дыңнаткан. Ие капиталының акша-хөреңгизин 138 өг-бүлеге шилчидип берген.

— Амыдырап чурттап турар байдалын (тудуг болгаш септелге) экижидип алырының дугайында 132 билдириишкинге хамаарыштыр 6 285 060,00 рубльди берген.

— Чээли кредиттериниң, ооң иштинде ипотека талазы-биле кол өрезин дуглап, хууларын төлеп алырынга, чурттаар бажың садып (тудуп) алырының дугайында 5 билдириишкинге 278 100,00 рубльди шилчиткен.

— Уруунуң (ажы-төлүнүң) медицина хандырылгаларын төлээринге, школа назыны четпээн уругларның өөредилге албан черлериниң дадывырларынга, ол ышкаш азырап карактааны дээш, бээр акша төлевирлерге хамаарыштыр билдириишкиннер кирбээн. Ийи өг-бүлениң уруглары 3 хар четпээни-биле холбаштыр, билдириишкиннерин хандырып бербээн.

— Уруунуң (ажы-төлүнүң) өөредилгезин төлеп алыр дээш, билдииришкин киирген 1 өг-бүлеге 55 620 рубльду шилчидип берген.
Бо төлевирниң хемчээли 2020 чылдың февраль 2-ден тура, 55 620 рубль.
Бо үениң дургузунда ие капиталының сертификадын алган 1074 өг-бүле акша-хөреңгизин долузу-биле ажыглап шиңгээткен.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню