Новости

Салым-чаяанга улашкан аас-кежик!

583
folder_openНовости
commentКомментариев нет

 Тываның салым-чаяанныг сылдызы, «Ты супер!» деп Бүгү-россия деңнелдиг төлевилелдиң тиилекчизи Ай-Кыс Кыргыс Кызыл хоорайда квартиралыг болганын @tmgnews17 дыңнадып тур. Убса-Нур кудумчузунда чаа туттунган бажыңда 2 өрээлдиг квартира ооң хуу бажыңы. Тываның Баштыңының шаңналы Ай-Кыска салым-чаяанынга улашкан аас-кежик болган.

Чаа квартирада эргежок чугула эт-септи садып, дерип каан. Кухня гарнитуразы, соодукчу, плита, орун, шкаф, болгаш делгем диван. Эң-не үнелиг онзагай чүүл — чурагайлыг пианино бар болганы, ол база-ла белек! Ай-Кыс дораан аңаа четкеш, билири аялгаларны ойнай каггылапкан. Ооң соонда ол бодунуң аалчылары – Шолбан Кара-оолга болгаш башкызы Борис Салчакка бажыңының иштин көргүскен. Чемненир өрээлинге аныяк бажың ээзи аяк-шайын кудуп-сөңнээн.

Ай-Кыс Кыргыс: “Бо улуг өртемчейге кижи чурттаар булуңнуг болуру чугула, мени деткип турарыңар дээш, четтиргеним илередип тур мен, Шолбан Валерьевич. Кажан Москвага ийи ай иштинде Денберел-биле төлевилелге киржип тургаш, сценага төрээн киживисти көөрү биске дыка-ла улуг өөрүшкү болду. Мындыг улуг белек алыр мен деп манавайн турдум. Ол мөөрейге тиилелгемге ам-даа бүзүревейн тур мен. Ол дээрге бодумнуң башкым-биле база төлевилелде педагогтар-биле кады кылганывыс дыка улуг ажылдың түңнели-дир. Кажан кижи ынак ажылын кылып турда, бергелер эскертинмес болур чорду — деп сөстер-биле Ай-Кыс өөрүшкүзүн үлешкен.

Тываның Баштыңы аныяк ыраажының уран чүүлүнүң мөгейикчизи болуп, ырак-узак оруктарга ооң ырыларын дыңнап чоруурун чугаалаан.

“Бистиң ажы-төлдеривисти тиилекчилер кылдыр көөрү дыка улуг аас-кежик. Чүс-чүс сая кижилер мөөрейни көрүп турарын база бистиң Тывавыс оларның сөс-домаандан дүшпейн турарын бодап безин көрүңер даан. Бо тиилелгениң артында ажылга ынак чорук бар. Ай-Кыс-биле чедиишкиннерге доктаавайн, ам-даа улуг мөөрейлерге киржип, салым-чаяанны улам ажыдарын, ам ат-сураглыг апарганда, доктаамал амыдыралдың судалынга турар ужурлуг деп дугуруштувус. Оон аңгыда, хөгжүм студияларының салбырларын шупту кожууннарга, салым-чаяанныг чаш уругларны ам-даа илередири-биле, хөгжүдер деп планнап турар бис. Хөгжүм талазы-биле эртемнер, чүгле вокалга эвес, аңгы-аңгы угланыышкыннар-биле турар ужурлуг” –деп, Чазак Баштыңы чугаалаан.

Тыва сылдыстың дагдыныкчызы, башкызы, хөгжүмчү болгаш продюсер Борис Салчак база бодунуң ажылында келир үеде планнарын дыңнаткан: “Кожууннарга салым-чаяанныг уругларны өөредир тускай эртемниг специалистерни четчелээр. Олар Кызыл хоорайга дуржулга солчуп кээп турар болур. Бисте ыраккы сумулардан келген уругну езулуг сылдыс деңнелинге чедириптер арга-дуржулгавыс бар. Амгы үеде Москва хоорайже ыраккы Эрзинден бичии оол “Голос. Дети” мөөрейже киржири-биле чорупкан. Тыва бодун эң-не эки талазындан көргүзүп шыдапкан. Бис ам-даа салым-чаяанныгларывыс-биле кайгадыр бис”.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню