Новости

Школачыларга автобустар

622
folder_openНовости
commentКомментариев нет

 Эрткен 2018-2019 өөредилге чылында найысылалдың солагай талакы дачаларынга 1782 школачылар чурттап турган болза, бо үеде 1988 уруг Кызылдың аңгы-аңгы школаларында өөренип кирген. Оларның эң-не хөйү – 1256 школачы № 9 гимназияда өөренип турар.

Кызыл хоорайның өөредилге талазы-биле департаментизиниң медээзи-биле бо хүнде найысылалдың 17 школалары шупту автобустарлыг. Ниитизи-биле хоорайның школаларында 19 автобус 700 школачыны дажып турар. Школа автобустары чүгле хөй ажы-төлдүг болгаш амыдыралы чегей өг-бүлелерниң ажы-төлүн дажыыр дээрзин сагындырып каалы. Автобус бүрүзүнге 21 олут турар, чолаачылар дүрүм езугаар бо сандан хөй уруг автобуска олуртуп болбас. Ол дүрүмнү сагывас болза, шыңгыы кеземче болгаш улуг торгаал онаар. Көрдүнген негелдер база хереглелдиг уругларның хөйүнден школалар автобустарга олурар өөреникчилериниң даңзызын таарыштыр тургускаш, бүдүн өөредилге чылында бо уругларга дузаны көргүскен турар ужурлуг.

Солагай таланың дачаларындан эң-не хөй уругну № 1, 3, 4 школаларже, № 17, 5 гимназияларже база № 16 лицейже (автобус бүрүзүнге 40-42 уругну), а № 9 гимназияже 120 школачыны дажып турар. Ниитизи-биле 366 уруг ол дузаны ап турар.

Кызыл хоорайның мэриязы хөй ажы-төлдүг болгаш амыдыралы чегей өг-бүлелерниң ажы-төлүн школаларынче дажыыр ажылга «Кызылгортранс» унитарлыг бүдүрүлгени киириштирип турган. Эрткен чылын МУБ-туң автобустары № 2, 3 школаларның база № 9 гимназияның дачаларда чурттап турар школачыларын дажып турган болза, бо чылын бо практика катап эгелээр дээрзин бүдүрүлгениң кол диспетчери Елена Корчевая дыңнаткан.

Ам бодунда чүгле № 9 гимназия чагыг киирген. Гимназияның бирги классчыларын дажыырынга «Кызылгортранс» бир автобусту аңгылап берген. Бо автобус хүнде 3 рейсти кылып турар: эртенги үеде дачалардан 2 рейс, школадан — 1. Уругларның өөредилгезиниң ээлчээнге дүүштүр графикти тургускан. Школачыларга орук өртээ төлевирлиг – 17 рубль. Ол автобуста «№ 9 школа, чагыглыг» деп тускай табличканы аскан.

«Кызылгортранс» шак-ла мындыг дузаны өске-даа өөредилге албан черлеринге көргүзеринге белен. Ылаңгыя Вавилин ээтпээниң чурттакчыларынга немелде автобус херек дээрзи билдингир болгай. № 8 школаның автобузу Вавилин ээтпээнден 103 школачыны дажып турар. Кызылда чаа тыптып келген девискээрниң чуртакчы чону чыл санында өзүп турары билдингир. 2016 чылдан тура ук бүдүрүлгениң 3 автобузу ол талаже чоруп турган болза, ам ынаар 6 автобусту салыры көрдүнген. Ук талаже автобустар рейстерин ам-даа көвүдедирин планнап турар дээрзин «Кызылгортранс» МУБ-туң директорунуң хүлээлгезин түр када күүседип турар Даш-Мөге Куулар дыңнаткан.

Медээлер «ТуваМедиаГрупп» ИА

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню