Новости

Школаларда хыналдалар

723
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тыва Чазактың бөгүнгү аппарат хуралынга ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Юрий Ооржак республиканың школаларының санитарлыг байдалын хынаар ажылдар чоруп турарын дыңнаткан.

Школа бүрүзүнде хамчыктыг аарыгга удур, ону нептеретпес дээш кандыг хемчеглер чоруттунуп турарыл, Росхереглелхайгааралдың негелделери күүсеттинип турар бе дээн ышкаш айтырыгларны ноябрь 4-ке чедир хынаар.

Хыналда үезинде Хову-Аксы ортумак школазында эге класстарның чемненилгезин эки организастап турарын, школачы бүрүзү чемненирде аңгы аяк-савалыг, класс бүрүзүнге аяк-сава сугар аңгы стеллажтарны тургусканын сайыттың оралакчызы онзалап демдеглээн.

Шупту школаларда өөреникчилер чапсар үезинде чаңгыс черге чыылбазы-биле, аңгы-аңгы шактарда чапсарлаар тускай графикти тургускан. Өөреникчилериниң саны хөй, чамдык улуг школаларга ол ажылды чорудары болдунмайн турар дээрзин сайыттың оралакчызы дыңнаткан. Чижээлээрге, 3500 өөреникчилиг № 15 гимназияга дистанция сагыыры, школачыларның хөйүнден болдунмайн турар.

Чазак даргазы Директорлар чөвүлелинге ол теманы дыка үр сайгаржып турганын сагындыргаш, Өөредилге яамызынга ол айтырыгны шиитпирлээр дугайында айтыышкынны берген.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню