Новости

Студентилер экологтуг билиин хынаан

666
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Тываның Күрүне университединге дүүн экологтуг диктант болуп эртен. Университеттиң студентилери болгаш башкылары Тываның бойдузунуң болгаш ниити экология талазы-биле боттарының билиин хынаар дээш чыглып келгеннер. Диктантыны ТывКУ-нуң бойдус-география факультеди, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы, ТР-ниң бойдус курлавырлар болгаш экология яамызы организастаан. Бо акцияны студент аныяктарның, школачыларның база чурттакчы чоннуң экологтуг билииниң деңнелин үнелээр угланыышкынныг эрттирип турар.

Хамчыктыг аарыгның хайындан диктантыны ийи хевирге эрттирген – бижимел (офлайн) болгаш ырактан (дистанциялыг). Онлайн хевирге киржикчилер экодиктант.рус порталды ажыглап диктантыны бижээн.

Экодиктантының киржикчилеринге ТывКУ-нуң ректору, философия эртемнериниң доктору Ольга Хомушку, ТР-ниң Чазак даргазының оралакчызы Саида Сенгии, ТР-ниң бойдус курлавырлар болгаш экология сайыдының оралакчызы Орлана Кызыл олар байыр чедирген.

ТывКУ-нуң ректору аныяктарга мындыг өөредиглиг акцияны эрттирери чугула дээрзин демдеглээн. “Кижи төрелгетени чылдан чылче экологияны хирлендирип турарын хомудал-биле хайгаарап тур мен. Октаттынган чаңгыс полиэтилен пакеттен безин хай-халаптыг уржуктар болурун медереп билири база экологияга хамаарышкан берге айтырыгларга харыысалгалыг болуру чугула” — Ольга Матпаевна чугаалаан.

“Бойдуска хумагалыг, хүндүткелдиг болурун чажындан өөредир. Бо хүнде бистер шупту экологияны камгалаар айтырыгларга сагыш салыр ужурлуг бис. Россия Федерациязының Конституциязында 114 дугаарлыг чүүлдү анаа эвес киирген. 2020 чылдан тура экологтун бот-эгелээшкиннер күрүне деткимчезин алыр” – деп, Саида Хертековна дыңнаткан.

Киржикчилер бүрүткелди эрткеш, айтырыглар даңзызын алган, ооң-биле чүгле диктантыны бижиир мурнунда таныжар. Диктант үезинде дузалал литературазы болгаш интернетче кирер херексел бүрүзү хоруглуг.

Бойдус-география факультединиң деканы, биология эртемнериниң кандидады Елена Ондарның таныштырылгазының соонда киржикчилер темалыг видеороликти көргеш, эки хөөннүг бижип кирипкеннер.

Тестиниң эң-не улуг демдээ – 100 балл. 45 минута дургузунда киржикчилер тестиниң 25 айтырыгларынга харыылаан. Даалгада ханы экологтуг билиглер негевээн, а үндезинниг медээлер, эрудициялыг болгаш чогаадыкчы арга-биле тургустунган.

“Шыны херек, бокту канчаар шын сорттап, аңгылаарын, аъш-чем продуктуларының хавында база бажың техниказында демдектер чүнү илередип турарын кижи бүрүзү эки билири чугула чүве-дир” – деп, бойдус-география фаультединиң студентизи, ТывКУ-нуң “Капелька” деп экологтуг отрядының командири Ачыты Сюрюнот диктант соонда өөрүшкүзү-биле үлешкен.

ТывКУ-нуң бижимел (офлайн) хевирге эрткен экодиктантының түңнелин Тываның Күрүне университединиң сайтызынга ноябрь 18-те үндүрүптер.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню