Новости

Туранда уруглар ойнап-хөглээр төп эжиктерин ажыткан

432
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Шеглел-кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни кошкаткан соонда, Бии-Хем кожууннуң төвү Туран хоорайда Марк Оюн аттыг культура болгаш дыштанылга одаанда «Капитошка» уруглар ойнап-хөглээр төп эжиктерин ажыдып, оолдар, уругларны хүлээп эгелээн.

Социал керээге үндезилээн күрүне деткимчезиниң ачызында Чойганмаа Ондар ук төптү ажытканы ол.

– Кожуунда уруглар ойнап-хөгледир чер чок болганы-биле бии-хемчилер уругларын Кызылче чедирип турган. Күрүне деткимчези-биле уруглар ойнадып-хөгледир дериг-херекселди садып алдым. Культура бажыңының ийиги каъдында улуг өрээлди хөлезилеп тур мен. «Социал керээ» программаның ачызында хууда ажыл-херээм ажыдып алганымга өөрүп тур мен – деп, эгелеп чоруур сайгарлыкчы ажылын таныштырды.

«Социал керээ» программаның эрткен чылгы киржикчизи Чойганмаа Ондар QR-паспорт алган харыысалгалыг сайгарлыкчыларның санынче кирип, ук документини база алган.

Кол-ла чүүл уругларның айыыл чок чоруу болгай, ынчангаш өрү шурап ойнаар батуттар камгалал четкилерлиг. Шупту дериг-херексел айыыл чок чымчак материалдардан. Уруглар чук чуңгулардан чүзүн-баазын биче борбакчыгаштарже бадып турарлар. Ол ышкаш уран чүүл девискээрин база аңгылаан.

Чуруктарны Шончалай Ховалыг тырттырган

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню