Новости

Тыва дыл хүнү – Хакасияда

139
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Чоннарның эп-сеткил каттыштырылгазының байырлалының үезинде Хакас Республиканың найысылалы Абакан хоорайда ССРЭ-ниң чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Николай Доможаков аттыг Национал библиотекага Тыва дыл хүнүнге тураскааткан байырлал болуп эрткен. Абакан хоорайда болгаш ооң чоок-кавызында чурттап, ажылдап, өөренип чоруур тывалар, тус черниң хакас болгаш орус чурттакчылары Тыва дылдың байырлалынга элээн хөйү-биле чыылган.

Тыва дыл байырлалының үезинде тыва дылга диктантыны тывалар бижээн. Сюзанна Сенди, Аяна Балчый, Айрана Ондар, Щеңне Душкун-оол олар диктантыны чаңгыс-даа частырыг чокка бижээш, хамыкты кайгатканнар. Абакан хоорайда “Ай-Кат” салоннуң, “Джек” автошколаның ээлери тывалар өртектиг белектерни, Тываның чогаалчылар эвилели Мактал бижиктерни тиилекчилерге тывыскан.

Тыва чогаалчыларның шүлүктерин Тыва дыл байырлалынга келгеннер номчаан. Буяна Ооржак, Ойуу Устун-оол, Нина Монгуш, Тайгана Донгак, Щеңне Коңзай-оол, Күжүгет Коңзай-оол шүлүктерни аянныг чараш номчаанын чыылган чон магадаан. Оларны база өртектиг белектер-биле шаңнаан.

Тыва дыл байырлалынга чалаттырган Хакас Республиканың улустуң чогаалчызы Галина Казачинова, Хакасияның чогаалчылар эвилелиниң баштаар чериниң даргазы Альбина Курбижекова, филология эртемнериниң доктору, Тываның күрүне университединиң хүндүлүг доктору Виктория Карамашева дээш өске-даа аалчылар байырлалдың киржикчилеринге Тыва дыл хүнү-биле байырны чедирип, төрээн тыва дылын хүндүлеп, ону утпас, улам нептередир талазы-биле ажылдарны Тываның эң идепкейлиг кижилериниң чорудуп турарын онзалап демдеглээннер. Хакас чогаалчылар Тыва дыл байырлалынга келгеннерге боттарының номнарын белекке бергеннер.

Хакасияда чурттап, ажылдап чоруур кондитер сайгарлыкчы Марта Кежиковна Болат-оол, Абакан хоорайдан ырак эвесте ажыл-агыйлыг арат Айдысмаа Хурал-ооловна олар Тыва дыл байырлалын деткип, аңаа чыылган чонну амданныг торттар, быштак, тарак дээш өске-даа тыва чемнер-биле хүндүлээннер.

Ш. Моңгуш

По данным газеты «Шын»

Фото из открытых источников

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню