Новости

Тывада школалар болгаш уруглар садтарын тудуп турарының дугайында

1,199
folder_openНовости
commentКомментариев нет

”Өөредилге” национал төлевилел күүселдези-биле 2020 чылда республикада ийи школа туттунуп турар. Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик суурда 176 олуттуг школа тудуу 98 хуу белен болза, Кызыл хоорайның солагай талакы дачаларында Пригородная кудумчузунда 825 олуттуг школада тудуг ажылдары 63 хуу кылдынган. Ол ийи школаның тудуунче бо чылын 462618,9 муң рубль көрдүнген.
Оон аңгыда 3 уруглар садтарын база тудуп турар. Шагаан-Арыг хоорайда 280 олуттуг уруглар садын тударынга 121768,79 муң рубльди тускайлаан. Кызыл хоорайда Бай-Хаакская кудумчузунда 280 олуттуг уруглар садынга 206672,7 муң рубль онаажыр. Ол ышкаш база-ла Кызыл хоорайда Полигонная кудумчузунда 280 олуттуг уруглар садынга 206672,7 муң рубль көрдүнген.
Тээли Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурга 30 олуттуг ясли корпузун тударынга 24625,0 муң рубльди аңгылаан.Улуг-Хемниң Ийи-Тал сумузунда республиканың аграрлыг школа-интернадынга немей, 30 олуттуг ясли корпузун тударынга 21096,32 муң рубльди үндүрер.
2020 чылдың сентябрь 1-ниң хүнү-биле алырга, ясли бөлүүнче оочурда 760 чаштар турар. Бир хар чартыктан үш харга чедир назылыг чаштарны школа назыны четпээн өөредилге албан черлеринче хаара тутканы 79,8 хуу четкен.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню