Новости

Улусчу педагогика төвүнүң 30 чылдаанын байырлаан

135
folder_openНовости
commentКомментариев нет

Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязы 30 чыл бурунгаар тургустунган улусчу педагогика төвүнүң таваан салган.

1992 чылда Тыва Республиканың улустуң башкызы Валентина Дөмүр-оолдуң эгелээшкини-биле гимназияга өөредилге-кижизидилге ажылынга сүзүк болгаш мөзү-шынар кижизидилгезин тыва чоннуң улусчу педагогиказынга даянып чорударының дугайында чугула сорулганы салганы бөгүнгү күрүне чергелиг чугула айтырыгларны шиитпирлээринге удуртулга болган.

Сүзүк болгаш мөзү-шынар кижизидилгези кол черни ээлеп турары-биле аныяк-өскенни өг-бүлезинге, төрээн черинге, төрел чонунга, төрээн дылынга ынак болурунга, онзагай культуразын, ооң байлаан хумагалаарынга болгаш салгалдан салгалче чаагай чаңчылдарны, ёзулалдарны дамчыдып бээринге коллективтиң киирип турар үлүг-хуузун үнелеп четпес.

Хүндүлүг башкыларывыс Валентина Өдүрековна Дөмүр-оолдуң, Анна Кыдат-ооловна Ооржактың, Светлана Чоодуевна Шулуу-Маадырның төрээн Тывавыстың школаларынга улусчу педагогиканың шылгараңгай үзел-бодалдарын боттандырарынга эртем-методиктиг арга-дуржулгазы Тываның өөредилге системазының утказын байыдып турар.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню