Новости

Уругларга хой дүгүн дыдып, ээрерин өөреткен

241
folder_openНовости
commentКомментариев нет

✍🏻Таңды кожуунда Уругларга болгаш өг-бүлеге дуза чедирер төп 28 чыл бурунгаар, 1994 чылда ажыттынган. Ниитизи-биле 9 хире чаштар болгаш назы четпээннерге көрдүнген Хоргаадал чериниң кижизидикчи башкылары Снежана Монгуш болгаш Бадын-оол Айсулана өг-бүлезинде берге байдалга таварышкан уругларга дузалажып, амыдыралга чаңчыктырып ажылдап турар. Ылаңгыя кышкы, соок үелерде уругларның саны көвүдей бээрин башкылар чугаалаар. Бо хүннерде 2 кыс, 4 оол шупту алды кижи мында келген. Ынчалза-даа 2 уруг аарый берген болгаш эмнелгеде чыдар. Ынчангаш арткан 4 оолдар башкылары-биле Шагаа байырлалын уткуп, дүрген чугаа болгаш үлегер домактар мөөрейи дээш өске-даа тыва национал оюннарга киришкен. Эң солун көргүзүг, мастер-класс хой дүгүн тыдып, оон чүң ээрери болган. Адак сөөлүнде арыг харга тоннарын, курткаларын кактап, артыжаныр езулалдарга уругларны өөреткен.

Похожие записи

Похожих записей нет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Подписка на журнал Башкы

Популярные записи

Последние новости

Комментируемые

Меню